AECOM Europe Jobs

Recruitment fraud warning: Click here for more information.

f a company that is <a href="https://www.aecom.com/without-limits/" target="_blank">pioneering the future</a>. Our teams around t
ture that champions <a href="https://www.aecom.com/careers/diversity-inclusion/" target="_blank">inclusion, diversity</a> and overall <a href="https://wellbeingataecom.com/" target="_blank">employee well-being</a> through programs su
any leadership. Our <a href="https://www.aecom.com/about-aecom/core-values/" target="_blank">core values</a> define who we are,
es down to not only <a href="https://www.aecom.com/about-aecom/corporate-responsibility/" target="_blank">delivering a better world</a>, but working to “ma

Job Information

AECOM Asystent Specjalisty ds. Rozliczeń / Assistant Quantity Surveyor in Bydgoszcz, Poland

Poland - Kujawsko-Pomorskie, Bydgoszcz

Job Summary

  • Zakres obowiązków będzie obejmował kosztorysowanie, analizę ilościową, przetwarzanie faktur itp.

  • Będzie on odpowiedzialny za raportowanie wszystkich środków wymaganych do kontroli kosztów i przekroczeń czasu trwania projektu.

  • Będzie on badał roszczenia wykonawcy, zlecenia zmian, jeśli takie istnieją, i będzie przygotowywał raporty z postępu prac zgodnie z wymaganiami projektu.

  • Będzie on zobowiązany do dokonania niezbędnych obliczeń wykonanych robót wymaganych dla celów płatności.

Minimum Requirements

  • Tytuł licencjata, opcjonalnie - stopień naukowy w odpowiedniej dziedzinie inżynierii (tj. cywilnej, mechanicznej, elektrycznej, konstrukcyjnej itp. )

Preferred Qualifications

  • Podstawowa wiedza robocza na temat kontraktów FIDIC lub podobnych

  • Znajomość obsługi komputera EXCEL, WORD

  • Doświadczenie w konkretnych branżach i projektach - kolej, autostrady, biznes, min. 1 rok

What We Offer

When you join AECOM, you become part of a company that is pioneering the future. Our teams around the world are involved in some of the most cutting-edge and innovative projects and programs of our time, addressing the big challenges of today and shaping the built environment for generations to come. We ensure a workplace that encourages growth, flexibility and creativity, as well as a company culture that champions inclusion, diversity and overall employee well-being through programs supported by company leadership. Our core values define who we are, how we act and what we aspire to, which comes down to not only delivering a better world, but working to “make amazing happen” in each neighborhood, community and city we touch. As an Equal Opportunity Employer, we believe in each person’s potential, and we’ll help you reach yours.

Job Category Administrative Support / Secretarial

Business Line Construction Services

Business Group Design and Consulting Services Group (DCS)

Country Poland

Position Status Temporary

Requisition/Vacancy No. 251435BR

Virtual: No

Qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, national origin, sexual orientation, gender identity, disability or protected veteran status.

DirectEmployers