AECOM Europe Jobs

Recruitment fraud warning: Click here for more information.

 • Serpentine Pavilion, United Kingdom
 • Taizhou Bridge, China
 • Connected and Automated Vehicles, United States

Job Information

AECOM Projektant Konstrukcji in Poznan, Poland

Job Summary

 • Analiza globalna i szczegółowa dokumentacji rysunkowej pod kątem zgodności z przyjętymi założeniami obliczeniowymi oraz obciążeniami.

 • Wykonywanie ogólnych i szczegółowych sprawdzeń obliczeniowych w celu sprawdzenia dokumentacji projektowej.

 • Wsparcie mniej doświadczonych członków zespołu w zakresie odpowiedniego przygotowania modeli obliczeniowych budynków.

 • Wsparcie mniej doświadczonych członków zespołu w zakresie stosowanych rozwiązań technicznych, ich wad oraz zalet.

 • Samodzielne wykonywanie modeli obliczeniowych budynków lub ich sprawdzanie.

 • Samodzielne wykonywanie obliczeń wymiarowania poszczególnych elementów konstrukcji.

 • Odpowiedzialne planowanie terminów oraz bieżące komunikowanie ewentualnych ryzyk w jego dotrzymaniu.

Minimum Requirements

 • Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń, lub odpowiednik uprawnień uzyskany za granicą.

 • Biegła znajomość Eurokodów w zakresie obciążeń oraz projektowania konstrukcji betonowych.

 • Znajomość wycofanych norm brytyjskich do projektowania konstrukcji betonowych będzie dodatkowym atutem.

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne uczestnictwo w spotkaniach technicznych.

 • Co najmniej 5 letnie doświadczenie projektowe na stanowisku projektanta konstrukcji.

 • Znajomość lub gotowość do opanowania programu obliczeniowego SCIA.

Preferred Qualifications

 • Znajomość wycofanych norm brytyjskich do projektowania konstrukcji betonowych będzie dodatkowym atutem.

What We Offer

We will give you the flexibility you need to do your best work with hybrid work options. Whether you’re working from an AECOM office, remote location or at a client site, you will be working in a dynamic environment where your integrity, entrepreneurial spirit and pioneering mindset are championed.

You will help us foster a culture of equity, diversity and inclusion – a safe and respectful workplace, where we invite everyone to bring their whole selves to work using their unique talents, backgrounds and expertise to create transformational outcomes for our clients.

We will encourage you to grow and develop your career with us through our technical and professional development programs and diverse career opportunities. We believe in leadership at all levels. No matter where you sit in the organization you can make a lasting impact on the projects you work on, the teams and committees you join and our business.

We offer competitive pay and benefits, well-being programs to support you and your family, and the development resources you need to advance your career.

When you join us, you will connect and collaborate with a global network of experts – planners, designers, engineers, scientists, consultants, program and construction managers – leading the change toward a more sustainable and equitable future. Join us and let’s get started.

As an Equal Opportunity Employer, we believe in each person’s potential, and we’ll help you reach yours.

Job Category Engineering - Structural

Business Line Transportation

Business Group Design and Consulting Services Group (DCS)

Country Poland

Position Status Full Time

Requisition/Vacancy No. 260228BR

Virtual: No

Qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, national origin, sexual orientation, gender identity, disability or protected veteran status.

DirectEmployers