AECOM Europe Jobs

Recruitment fraud warning: Click here for more information.

 • Serpentine Pavilion, United Kingdom
 • Taizhou Bridge, China
 • Connected and Automated Vehicles, United States
framtid. Gå med oss och låt oss komma i gång. </p><br><br><a class="button button--clean video-button js-video-play video-button__YOUTUBE" href="https://www.youtube.com/watch?v=8fYgmPbOj0E" target="_blank" aria-label="Videos To Watch" title="Videos To Watch"><i class="video-caret" title="Videos To Watch"><img src="https://img.youtube.com/vi/8fYgmPbOj0E/default.jpg" alt="video thumbnail"></i></a><br><br><strong>ReqID: </strong> J10107945 <br><strong>Business Line: </strong> Transport

Job Information

AECOM Projektledare Infrastruktur in Stockholm, Sweden

Företagsbeskrivning

På AECOM levererar vi en bättre värld.

Vi på AECOM anser att en god infrastruktur skapar möjligheter för alla. Oavsett om det handlar om att förbättra din pendling, hålla ljuset på, ge tillgång till rent vatten eller att förbättra arkitektur så bidrar vårt arbete till att skapa bättre förutsättningar för samhällen och människor.

Våra kunder litar på att vi använder de mest lämpade teamen, idéerna och tekniska kompetensen i vårt arbete inom transport, byggnader, vatten, miljö och förnybar energi. Vi är ett globalt etablerat företag - ca 50 000 anställda världen över - som drivs av ett gemensamt syfte och engagemang att leverera en bättre värld.

Jobbeskrivning

AECOM söker för närvarande en Projektledare till vårt transportteam.

I din roll som projektledare kommer du bland annat att ansvara för och leda arbetet med att utveckla processen för leveranser inom projektet samt den övergripande hanteringen av delleveranser som successivt kommer att färdigställas i projektet. De kommer också att innefatta mer traditionella projektledningsuppgifter som: tidsplanering, kostnadsuppföljning, kvalitet, riskarbete, krishantering, osv.

Du kommer att få möjlighet att arbeta med några av de mest intressanta infrastrukturprojekten i Sverige.

Tjänsten passar dig som kan arbeta med en god grad av självständighet från dag till dag med uppgifter som omfattar skrivbordsstudier/genomförbarhetsstudier, markundersökningar och tolkningar till slutlig projektering.

När du ansluter dig till oss kommer du att få kontakt och samarbeta med ett globalt nätverk av experter - planerare, projekterare, ingenjörer, forskare, konsulter, program- och byggledare - som leder förändringen mot en mer hållbar och rättvis framtid.

På Stockholmskontoret kommer du att ingå i ett dynamiskt och växande team där du kan kombinera fördelarna med ett litet kontor på ett stort företag: självständighet, flexibilitet, global expertis och stabilitet.

Här får du friheten att växa i en värld av möjligheter. Vi ger dig den flexibilitet du behöver för att prestera med hybridarbetsalternativ. Oavsett om du arbetar från kontoret, på distans i Sverige eller ute hos en kund kommer du att arbeta i en dynamisk miljö där din integritet, entreprenörsanda och ditt banbrytande tankesätt förespråkas.

Viktiga arbetsuppgifter är bland annat:

 • Representant för AECOM:s projektteam gentemot kunden.

 • Ansvara för att arbetspaket levereras i tid.

 • Samordning av AECOM:s tekniska chefer/samordnare (Sverige, Spanien, Storbritannien och andra platser).

 • Identifiera och kommunicera övergripande kundkrav till AECOM:s konstruktionsteam och övervaka genomförandet av kraven.

 • Samordna och vara värd för möten om kundprojektering

 • Samordna tvärvetenskaplig verksamhet, såsom seminarier och gränssnittskontroller.

 • Ansvara för uppföljning och rapportering av projektresultat.

 • Hantera och kommunicera projektändringar.

 • Kundförhandlingar om ändringar i omfattning och budget.

 • Övervaka att kvalitetsförfaranden följs och dokumenteras inom respektive tekniska discipliner.

 • Stöd till BD/Group Manager för marknadssektorn i samband med anbud.

Kvalifikationer

Minimikrav

 • Minst 5 års erfarenhet av projektledning av infrastrukturprojekt (vägar, järnvägar, försörjningsföretag).

 • Utmärkt muntlig och skriftlig förmåga att kommunicera på både svenska och engelska.

 • Driven och självständig.

Kvalifikationer/erfarenhet:

 • Multidisciplinär projekt- och konstruktionsledning.

 • Erfarenhet av utveckling av detaljerad utformning och upphandlingsdokumentation (anbudskontrakt) för prestationsbaserade kontrakt och/eller kontrakt för konstruktion och byggande (AB04/ABT06).

 • Erfarenhet av övervakning/uppföljning av byggarbetsplatser.

 • Utbildning/erfarenhet i projektledning.

Meriterande kvalifikationer:

 • Kandidatexamen eller magisterexamen i civilingenjörsutbildning, PM/CM eller motsvarande.

#LI-MG1

Ytterligare information

Här får du friheten att växa i en värld av möjligheter.

Vi ger dig den flexibilitet du behöver för att kunna prestera med hybridarbetsalternativ. Oavsett om du arbetar från kontoret, på distans i Sverige eller ute hos en kund kommer du att arbeta i en dynamisk miljö där din integritet, entreprenörsanda och ditt banbrytande tankesätt förespråkas.

Du kommer att hjälpa oss att främja en kultur av jämlikhet, mångfald och inkludering - en säker och respektfull arbetsplats där vi bjuder in alla att ta med sig hela sitt jag till jobbet och använda sina unika talanger, bakgrunder och sin expertis för att skapa förändrande resultat för våra kunder.

Vi uppmuntrar dig att växa och utveckla din karriär hos oss genom våra tekniska och professionella utvecklingsprogram och mångsidiga karriärmöjligheter. Vi tror på ledarskap på alla nivåer. Oavsett var du befinner dig i organisationen kan du göra en bestående inverkan på de projekt du arbetar med, de team och kommittéer du går med i och vår verksamhet i helhet.

Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner och förmåner, välbefinnandeprogram för att stödja dig och din familj och de utvecklingsresurser du behöver för att avancera i din karriär.

När du ansluter dig till oss kommer du att få kontakt och samarbeta med ett globalt nätverk av experter - planerare, projekterare, ingenjörer, forskare, konsulter, program- och byggledare - som leder förändringen mot en mer hållbar och rättvis framtid. Gå med oss och låt oss komma i gång.

ReqID: J10107945

Business Line: Transportation

Business Group: DCS

Strategic Business Unit: Europe & India

Career Area: Program & Project Management

Work Location Model: Hybrid

DirectEmployers