AECOM Europe Jobs

Recruitment fraud warning: Click here for more information.

f a company that is <a href="https://www.aecom.com/without-limits/" target="_blank">pioneering the future</a>. Our teams around t
ture that champions <a href="https://www.aecom.com/careers/diversity-inclusion/" target="_blank">inclusion, diversity</a> and overall <a href="https://wellbeingataecom.com/" target="_blank">employee well-being</a> through programs su
any leadership. Our <a href="https://www.aecom.com/about-aecom/core-values/" target="_blank">core values</a> define who we are,
es down to not only <a href="https://www.aecom.com/about-aecom/corporate-responsibility/" target="_blank">delivering a better world</a>, but working to “ma

Job Information

AECOM Senior Designer Linear Infrastructures / Starszy Projektant in Warsaw, Poland

Poland - Mazowieckie, Warsaw

Job Summary

 • Koordynacja i kierowanie pracą zespołów infrastruktury liniowej na wybranych projektach zagranicznych lub częściach projektów.

 • Współpraca z Kierownikiem zespołu.

 • Przeprowadzanie analiz oraz projektowanie liniowej infrastruktury.

 • Weryfikacja pracy zespołu oraz projektów infrastruktury liniowej.

 • Odpowiedzialność za zarządzanie, koordynację zespołową pracy od etapu koncepcji poprzez wszystkie fazy projektu.

 • Planowanie, ciągłe monitorowanie zakresu projektu, procedur, budżetu i harmonogramu.

 • Pełnienie funkcji Sprawdzającego, weryfikacja i analiza uwag do projektu.

 • Szkolenie oraz dzielenie się wiedzą z mniej doświadczonymi członkami zespołu.

 • Mentoring i zarządzanie zespołem projektowym.

Minimum Requirements

 • Min 10 lat doświadczenia przy projektach infrastruktury liniowej

 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym

 • Wykształcenie: Inżynier lub Magister budownictwa.

 • Udokumentowane doświadczenie w pracy na projektach infrastruktury liniowej oraz współpracy z zespołami międzynarodowymi i wielokulturowymi.

 • Wiedza praktyczna na temat następujących podkategorii: projektowanie geometrii; węzłów drogowych; konstrukcji nawierzchni; odwodnienia; oznakowania dróg.

 • Doświadczenie przy pracy z międzynarodowymi przepisami i standardami projektowymi.

 • Znajomość oprogramowania: Civil3D lub/i AutoCAD lub/i Microstation lub/i INROADS lub/i OPENROADS

 • Różnorodna znajomość technologii, materiałów, sprzętu, koncepcji projektowych i technik budowlanych.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym.

 • Zaawansowana znajomość oprogramowania Microsoft Office.

Preferred Qualifications

.

What We Offer

When you join AECOM, you become part of a company that is pioneering the future. Our teams around the world are involved in some of the most cutting-edge and innovative projects and programs of our time, addressing the big challenges of today and shaping the built environment for generations to come. We ensure a workplace that encourages growth, flexibility and creativity, as well as a company culture that champions inclusion, diversity and overall employee well-being through programs supported by company leadership. Our core values define who we are, how we act and what we aspire to, which comes down to not only delivering a better world, but working to “make amazing happen” in each neighborhood, community and city we touch. As an Equal Opportunity Employer, we believe in each person’s potential, and we’ll help you reach yours.

Job Category Engineering - Civil

Business Line Transportation

Business Group Design and Consulting Services Group (DCS)

Country Poland

Position Status Full-Time

Requisition/Vacancy No. 244129BR

Virtual: No

Qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, national origin, sexual orientation, gender identity, disability or protected veteran status.

DirectEmployers